En Uygun Yurt İçi ve Yurt Dışı Uçak Biletleri | Atlasglobal Havayolları
Giriş Yap
TR

Acente Bilgilendirme

Genel Bilgilendirmeler

Komisyonlar

Komisyon uygulamasının olduğu durumlarda komisyon hesaplaması anlaşmaya uygun şekilde yapılmalıdır. Komisyon hesaplanırken istisnalar dikkate alınmalıdır. Biletin iade edilmesi halinde komisyonlar da eksiksiz olarak iade edilmelidir.

Exchange/Reissue İşlemleri

Yolcu isteği ile gerçekleşen değişiklik orijinal uçuş tarih ve saatinden dış hatlarda en az 2 saat, iç hatlarda en az 1 saat önce bilete yansıtılmaz ise, yolcu “no-show” kabul edilir. Bu durumda no-show kuralları doğrultusunda hareket edilir.

Bilet üzerinde değişiklik ihtiyacı olduğunda, öncelikle biletin kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir. Bu kontrolün ardından, biletin kullanım durumuna göre varsa ücret farkları ve cezalar (yetişkin-çocuk-bebek vs.) hesaplanmalı ve bu cezalar uygun şekilde tahsil edilmelidir. Tahsilata ilişkin doküman bilgisi bilet üzerine işlenmelidir.

Exchange/reissue işlemlerinde PNR'da rezervasyonu değiştirmek yeterli değildir, aynı zamanda mutlaka bilete de işlem yapılmalıdır.

Exchange/reissue işleminde bilet ücret farkı, reissue ve exchange işleminin yapıldığı günün kuru ile işlem yapılan ülkenin mahallî para birimine çevrilir.

Konfirme rezervasyonu ve düzenlenmiş bir bileti olan yolcu, uçuşa check-in saatinin bitimine kadar gelmediği takdirde, havayolu tarafından no-show yolcu olarak dikkate alınır. Yolcu, Atlasglobal biletinde bulunan devamı olan uçuşları iptal etme hakkına sahiptir. Yolcunun değişiklik veya iade talebi olduğu takdirde, ücret kurallarında yazan no-show cezasının tahsil edilmesi gerekmektedir.

GDS Sistemleri’nde gerçekleştirilen ve ceza tahsil edilmesi gereken tüm exchange/reissue işlemlerinde, ceza tutarı CP vergi koduyla tahsil edilmelidir.

ACM (Agent Credit Memo) Düzenlenmesi

Fazladan tahsilat veya eksik iade yapılması ve acente itirazlarının kabulü durumunda acenteye yapılacak geri ödemenin başka şekilde yapılması mümkün değil ise ACM düzenlenir. Acentelere düzenlenen ADM’lerin waive ile iptal edilmesi durumunda ADM tutarının %15’i oranında hizmet bedeli uygulanır ve bu hizmet bedeli düzenlenecek ACM tutarından düşülür.

Atlasglobal, şirket kusuru olmaksızın acenteye düzenlenmesi gereken ACM’ler için 5 USD hizmet bedeli uygular. Bu gibi durumlarda hizmet bedeli ACM tutarından düşülür. Hizmet bedeli ACM tutarını aşamaz.

Genel Kurallar

Minimum ADM Tutarı:

Atlasglobal, tespit ettiği uygunsuzlukların tümü için ADM düzenleyebilir veya bu uygunsuzluklar için, konu ve acente bazında alt sınır belirleyebilir. Aynı dönemde, aynı acentenin aynı konuda tespit edilen uygunsuzlukları birleştirilerek tek bir ADM düzenlenebilir.

 

İşlem Bedeli:

Atlasglobal, tespit ettiği geçerli ADM’ler için işlem bedeli alabilir. İşlem bedeli seviyeleri ve bu konu ile ilgili diğer kurallar uygulama öncesinde acentelere bildirilir. İşlem bedeli ADM tutarına eklenir.

 

ADM düzenleme süreleri:

ADM düzenlenirken IATA tarafından belirlenmiş süreler dikkate alınır. Atlasglobal gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir süre kısıtı olmaksızın ADM düzenleyebilir.

 

İtirazlar ve ihtilafların çözümlenmesi:

· Acenteler, düzenlenen ADM’lere satışın raporlandığı kanal üzerinden itiraz edebilirler. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Atlasglobal tarafından belirlenen başka şekillerde itiraz yapılabilir.

· Atlasglobal tarafından düzenlenen ADM’lere en geç 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Bu süre sonunda yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

· İtiraza konu işlem ile ilgili detaylı bilgi ve açıklamalar itiraz eklenmelidir. Eksik bilgi ve belge ile yapılan itirazlar reddedilir.

Sahtecilik ve Suistimal durumları:

Atlasglobal, rezervasyon ve biletleme sistemlerinin açıklarını kullanarak veya başka şekillerde gerçekleştirilmiş suistimal vakalarında veya sahtecilik durumlarında bahse konu işlemi gerçekleştiren acenteye ceza uygulayabilir. Bu cezaların ne şekilde uygulanacağı acentelere uygulama öncesinde bildirilir.

Chargeback

Acente tarafından kredi kartı ile düzenlenen bir biletin ödemesinin şüpheli işlem(fraud) veya usulsüz kullanımdan dolayı yolcu tarafından kabul edilmediği bir durumda Atlasglobal, IATA Reso 890 kurallarına göre acenteye bu tutarı fatura eder (ADM). Acente, kredi kartının geçerliliğini kontrol etmek, kart sahibinin imzasının doğrulamak ve ödeme tipinin Atlasglobal tarafından kabul edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür.

Atlasglobal acenteleri önceden bilgilendirmek kaydıyla bu gibi işlemler için hizmet bedeli alabilir.

Diğer Konular

Involuntary Durumlar/Tarife değişiklikleri:

Tarife değişikliği veya involuntary durumlarda ilgili otoriteler ve Atlasglobal tarafından konulan kurallar geçerlidir. Bu başlıklar altında yer almayan durumlarda gerçekleştirilen işlemlerde veya bu kuralların ihlal edilmesi halinde ADM düzenlenecektir.

Bu kapsamda yapılan işlemler uçuşu takip eden 7 gün içinde gerçekleştirilmelidir. Involuntary işlem yapılması durumunda PNR’a/bilete ilgili girişler yapılmalıdır (Invol vb).

 

İsim Değişiklikleri:

İsim değişikliği /düzeltmesi 3 harfe kadar ve biletleme gerçekleşmeden önce yapılabilir. İsim değişikliğinin usulsüz kullanımı tespit edildiği durumlarda usulsüz işlem cezası uygulanır.

 

Kupon statüleri:

İade veya reissue işlemine başlamadan önce, elektronik biletin statüsü kontrol edilerek işleme başlanmalıdır. Flown (uçulmuş)” veya “checked-in” statüsündeki biletlerde statüleri dikkate almadan değişiklik / iade / işlemi gerçekleştiren acenteye ADM düzenlenecektir.

 

Yolcu İletişim Bilgisi:

01 Haziran 2019 tarihinden itibaren, IATA seyahat acenteleri El kitabı 830d maddesi uyarınca; tüm seyahat servis sağlayıcılarının, yolcuların iletişim bilgilerini PNR’a işlemesi gerekmektedir.Son dakika uçuş değişikliği, operasyonların aksaması vb. gibi acil durumlarda yolcularımızı bilgilendirebilmemiz için yolclarınıza bu bilginin havayoluna verileceği bidirilerek doğru iletişim bilgilerinin sektör standartı olan SSR CTCE ya da SSR CTCM formatlarında PNR’a işlemesini istemekte ve beklenmektedir.

Yolcunun iletişim bilgilerini havayollarına vermek istememesi durumunda, acente personeli herhangi bir yasal yükümlülük üstlenilmemesi için yolcunun iletişim bilgisini sağlamayı reddettiğini SSR CTCR ile PNR'da belirtmelidir. Böyle bir durumda yolcuya, kalkıştaki gecikme dahil uçuş iptali veya değişiklikleri ile ilgili kendisine bilgi iletilemeyeceği söylenmelidir. Atlasglobal bu iletişim bilgilerini yalnızca operasyonel bildirimler, uçuş iptali, değişim planı vb. amaçla kullanır. İletişim bilgileri satış ve pazarlama amacıyla kullanılmaz. (Bkz.:KVKK)

 

Tur/Waiver kodları:

İşlemin yapılabilmesi için tur/waive koduna ihtiyaç duyulması halinde geçerli bir kod kullanılmalı ve bu kod bilet üzerinde mutlaka gösterilmelidir. Aksi durumda taraflar için gereksiz iş yükü oluşacaktır. Atlasglobal bu durumların önlenmesine yönelik olarak tarafınıza ADM düzenleyebilir.

Atlasglobal tarafından kabul edilmeyen, geçersiz, sahte kodlarla işlem yapılması durumunda ADM’ye ek olarak sahtecilik cezası da uygulanır.

 

Sıralı Bilet (Sıralı Kupon) Uygulaması:

01 Haziran 2017 itibariyle Atlasglobal Havayolları uluslararası uçuşlarında sıralı bilet (sıralı kupon) kullanımı uygulamasına geçecektir.

Üzerinde sadece yurt dışı uçuş bulunan biletler için sıralı bilet (sıralı kupon) uygulaması geçerli olacaktır. Yalnızca yurt içi ve Kıbrıs (Ercan) uçuşları bulunan biletler bu uygulamanın dışında değerlendirilecektir.

Sıralı bilet (sıralı kupon) uygulamasının başlamasıyla birlikte,

· Açık bilet, bilet düzenleme ve bileti açığa alma işlemlerinde kısıtlama olacaktır.

· Yolcularımız uçuşlarına ancak bilette gösterildiği sıralamaya göre kabul edilecektir.

· Yolcunun biletinde bulunan bir uçuşu gerçekleştirmemesi durumunda, ilgili uçuş no-show olarak değerlendirilecek, no-show kuralları uygulanacaktır.

· Bilette bulunan uçuşlardan biri gerçekleştirilmediğinde, havayolu yolcunun gerçekleşmeyen uçuşun devamındaki sıralı uçuşlarını iptal etme hakkına sahiptir (IATA kuralları - Recommended Practice 1724 Coupon Sequence 3.3 Numaralı madde)

İade İşlemleri

İade işlemi son 1 yıl içinde düzenlenmiş biletler için mümkündür. Üzerinde exchange/reissue işlemi yapılmış iadesinde orijinal biletin ücret kuralları dikkate alınır.

İade işlemine başlanmadan önce biletin geçerliliği ve kupon statüleri kontrol edilmelidir.

İade işlemlerinde aktif olan segmentler ilgili uçuştan dış hatlarda en az 2 saat, iç hatlarda en az 1 saat önce iptal edilmelidir. Aksi durumda yolcu no-show olarak kabul edilecektir. Bu durumda iade, no-show kuralları çerçevesinde yapılmalıdır.

İade durumlarında, iade edilecek ücretin ve (varsa) vergilerin hesaplaması kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

İade ile ilgili ceza tutarı, ek olarak varsa no-show ceza tutarı tahsil edilmelidir. Eğer komisyon ödenmiş ise bu komisyon tutarları da geri alınmalıdır.

İade işlemlerinde her durumda en kısıtlı olan ücret notuna göre işlem yapılmalıdır.

İade cezasının iade tutarından yüksek olması durumun aradaki fark vergilerden mahsup edilir. Vergi tutarı da cezayı karşılamaya yetmiyorsa yolcuya hiç iade yapılmaz.

Ölüm nedeniyle yapılan iadelerde ölüm belgesinin saklanması ve talep edildiğinde havayoluna iletilmesi zorunludur.

Birden çok Iata üyeliği olan acenteler, biletleme işlemlerini hangi Iata kodu ile gerçekleştirmiş ise iadeyi de aynı Iata kodu ile gerçekleştirmelidir. Atlasglobal, aksi durumlar ADM düzenleyebilir.

Iata kuralları gereği işlemin yapıldığı ödeme tipi ile iadenin yapıldığı ödeme tipi aynı olmalıdır. İade işlemleri yapılırken ödeme tipine de dikkat edilmeli; hangi ödeme tipi ile tahsilat yapılmış ise aynı ödeme şekli ile iade yapılmalıdır (CC ise CC; Nakit ise Nakit).

Kartın iptal olması veya kart geçerliliğinin bitmesi gibi nedenlerle ilgili karta iadenin mümkün olmadığı durumlarda bilet bedelinin yolcu tarafından alındığına gösteren belgenin işlemi takip eden 3 gün içerisinde fareaudit@atlasglb.com adresine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, iadelerde sorumluluk acentede olup chargeback ve benzeri nedenlerle şirket zararı olması durumunda oluşan zarar acenteye rücu edilecektir.

İadeye İzin Vermeyen (Non refundable) Biletlerde Vergi İadesi:

GDS satış kanalları üzerinden yapılan iade işlemlerinde Atlasglobal, gerekli gördüğü durumlarda acenteden iadenin yolcuya yapıldığına dair belge isteyebilir veya yolcu ile iletişime geçerek iadeyi teyit edebilir. Bu durumlarda acente istenilen bilgi ve belgeleri Atlasglobal’e iletmekle yükümlüdür. İade işlemlerinin suiistimal edildiği, iadenin yolcuya yapıldığının belgelenemediği veya teyit edilemediği durumlarda bahse konu iadeyi gerçekleştiren acenteye ADM düzenlenir.

Satış İşlemleri

Ücretin notunda aksine bir ifade yok ise, hiç kullanılmamış biletler ilk düzenleme tarihi itibariyle; kısmen kullanılmış biletler ilk uçuş tarihinden itibaren bir yıl geçerlidir.

Bilet düzenlenirken, Atlasglobal ve düzenleyici otoriteler tarafından kurallara uygun işlem gerçekleştirilmelidir. İşlem gerçekleştirilirken aşağıdaki konular da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü kurala uygun işlem yapılmasına dikkat edilmelidir.

  • Ücret ve ücret farkı hesaplamaları
  • Rezervasyon sınıfı - Farebasis tutarlılığı
  • Day/time kuralı
  • Advance Purchase (AP) /Advance Ticketing (AT) kuralı
  • Min./Max. Stay kuralı
  • Seasonality, sales restriction, travel restriction, block-out ve flight application kuralları
  • Stopover kısıtlamaları
  • Diğer kurallar ve kısıtlamalar

Atlasglobal, satış kısıtı (sales restriction) kuralınına uygun olmayan biletleme işlemleri için yolcu başına 100 USD ceza uygular.

Referanslar Ve İletişim

Referanslar:

IATA Resolution 818g

IATA Resolution 824

IATA Resolution 850m

IATA Resolution 890

IATA Resolution 830d

Iata ve diğer otoriteler tarafından konulan kurallar

 

İletişim:

ADM politikası ve acenteniz için düzenlenmiş ADM’lerle ilgili acentenizin bağlı bulunduğu satış ofisiniz ile iletişime geçebilir veya aşağıdaki adrese mail atabilirsiniz:

fareaudit@atlasglb.com

 

Değişiklik Hakkı:

ADM politikamızda ülke/pazar bazlı bazı farklılıklar olabilir. Atlasglobal bu dokümanda istediği şekilde değişiklik yapabilir.

Genel Bilgilendirmeler

15 Mayıs 2017 tarihi itibariyle, aktarmalı seyahat edecek yolcuların uçuşları tek bilette bulunmaması durumunda, check-in ve bagaj bağlama işlemleri ilgili  bilet üzerinde bulunan varış noktasına kadar yapılacaktır. Ara noktada bagaj teslim alınıp diğer bilet  üzerinde bulunan uçuşun check-in işlemleri için yeniden ilgili havayoluna müracaat edilmesi gerekmektedir. Bagajların son noktaya kadar check-in yapılabilmesi için tüm uçuşların tek bilet üzerinde bulunması gerekmektedir.

Hatalı Rezervasyonlar

Atlasglobal, Non-IATA/Non ARC acentelerin hatalı rezervasyonları için ticari ilişkide bulunduğu biletlemeyi yapan IATA/ARC acentesi üzerinden fiziki lokasyonunun nerede olduğuna bakılmaksızın tespit ettiği usulsüzlüklerin tümü için Non- IATA/Non ARC acentelere ADM düzenleyebilir. Ayrıca bu usulsüzlüklerden sorumlu olan acentelerin rezervasyon yapma ve biletleme fonksiyonlarını bloke edilebilir.

1. Spekülatif/Sahte Rezervasyon

· Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir seyahat planı için oluşturulmuş (Uçuş sonrasında yapılan, birden fazla varış noktası içeren vb.) rezervasyonlar,

· Biletleme opsiyonunu geciktirmek ya da yer tutmak için oluşturulan rezervasyonlar,

· GDS segment kotasına ulaşmak için oluşturulup iptal edilen rezervasyonlar,

  • Sahte isimle yaratılan rezervasyonlar,

· Uçuşa 24 saat kala yapılan ve biletlenmeyen PNR iptalleri sahte/spekülatif rezervasyon olarak değerlendirilir.

Spekülatif/sahte rezervasyonlar için PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

2. Etkin Olmayan Rezervasyonlar

Acenteler, queue’larını sistematik olarak kontrol etmek ve etkin olmayan bütün segmentleri uçuştan en az 24 saat önce PNR’dan çıkarmakla yükümlüdürler.

Önceden talep edilen yedek segmentin konfirme olması durumunda, iptal edilmeyen diğer yedek segmentler ve PNR’dan çıkarılmayan “HX, UN, UC, NO, SC, TK, US, PN, WK statü kodlu segmentler için acenteye PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

3. Mükerrer Rezervasyonlar

Aynı acente tarafından aynı yolcu için aynı çıkış ve varış yeri/ segment tarihi/ farklı uçuş numarası/ aynı veya farklı uçuş sınıfına bir veya birden fazla GDS sistemi üzerinden oluşturulan çoklu rezervasyonlardır. PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

4. Gizli Grup

Atlasglobal grup politikasına ve prosedürlerine uymayan, 10 kişi ve üzeri yolcu için grup rezervasyon talebi oluşturulması gerekirken birden fazla PNR altında münferit rezervasyon yaratılarak oluşturulan PNR’lardır. Gizli grup rezervasyonları, HX mesajı ile iptal edilir. İptal edilen HX segmentlerin PNR’dan çıkarılması gerekir. PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

5. Havayolu ücret yapısının ve kurallarının suistimal edilmesi

· Fiyat avantajı sağlamak maksadıyla veya daha düşük ücret seviyesinden biletleme yapabilmek için oluşturulan rezervasyon/biletler nedeniyle yüksek oranda no-show’a sebebiyet verilmesi,

· Belli bir uçuşta ve/veya birbirini takip eden uçuşlarda rezervasyon yapılması sonucu dikkat çekici oranda no-show’a sebebiyet verilmesi durumları, havayolu ücret yapısının/kurallarının suiistimal edilmesi olarak değerlendirilir.

Yukarıda belirtilen şekilde işlem gerçekleştirildiğinin tespiti halinde acentelere PNR başına 30 USD ADM düzenlenir.

6. Churning

Atlasglobal, biletleme opsiyonunu aşmak, yer tutmak, GDS satış kotasını yakalamak veya başka nedenlerle aynı uçuş, sınıf, tarih ve/veya parkurda çok sayıda rezervasyon/iptal işlemi yapılmasına müsaade etmemektedir. Bu tür işlemlerin tespit edilmesi halinde acenteye yolcu ve segment başına 5 USD ADM düzenlenir.

7. Void işlemlerinin suistimal edilmesi

AP/AT kuralını aşmak veya yer tutmak için aynı uçuş detaylarını içeren çok sayıda biletleme yapılarak daha sonra bu biletlerin Void edilmesi durumunda

her bir Void işlemi için 30 USD

ADM düzenlenir.

İndirimler Ve Belgeli İşlemler

İşlemin bir belgeye istinaden gerçekleştirilmesi durumunda (öğrenci indirimi gibi) Iata kuralı gereği bahse konu belgelerin 2 yıl saklanması gerekmektedir.

Atlasglobal gerek gördüğü durumlarda bu belgeleri sizden talep edebilir. Belgesiz işlem yapılması, sahte belge ile işlem yapılması veya belgelerin muhafaza edilmemesi durumunda yasal haklar saklı kalmak kaydı ile oluşan şirket zararı ve suistimal cezası tarafınıza yansıtılır.

Aradığınız cevabı bulamadınız mı? İletişime Geç