Yolcu Hakları

Şirket Uçuşları Program Koşulları


1. Üyelik Koşulu
Jetmil kurumsal üyeliği, seyahat acentesi olmamak kaydıyla; firmalara, AtlasGlobal, Etstur ve Didimtur Acenteleri'nin kurumsal müşterilerine, tüzel kişilere ve derneklere açıktır.

2. Üyelik Başlangıcı
Kurumsal Jetmil üyesi olmak isteyen konuklarımız, üyelik formunu eksiksiz doldurarak AtlasGlobal satış ve istasyon ofislerimize, acentelerimize teslim edebilir ve/veya jetmil@atlasglb.com adresine mail ile Jetmil Kurumsal Kart talebinde bulunabilirler. Mail yoluyla yapılan başvurularda firma yetkilisine Jetmil kurumsal başvuru formu fakslanır, eksiksiz olarak doldurulduğu takdirde kurumsal üyelik başlatılır. Aynı yetkili ismi birden fazla şirkete tanımlanamaz. Firmanın beyan etmiş olduğu isim listesi esas kabul edilir. Konuklarımız başvuru formunu doldurmakla ıslak imza aranmaksızın Jetmil Sadakat Programı kurallarını anlamış ve kabul etmiş olacaktır.

3. Başvuru Bireyselliği
Üyelerimizin kendi firma adlarına birden fazla başvuruda bulunmaları halinde; ilk üyelik esas kabul edilerek, kazandıkları toplam Jetmil'ler bu hesaba aktarılacaktır.

4. Başvuru Onayı
Jetmil Sadakat Programı kurumsal üyeliği; Jetmil Kurumsal Kart numarasının, kullanıcı adının ve şifrenin sms mesajıyla firma yetkilisine ulaşmasından sonra aktif olacaktır.

5. Jetmil Hesabı
Kurumsal Jetmil Programı dahilinde her firmanın bir Jetmil hesabı olacaktır ve firma çalışanlarının bu kartla yapacakları seyahatlerinden kazanacakları Jetmil bu hesapta birikecektir. Kurumsal Jetmil hesabı bir başka kuruma devredilemez; ancak kurumun yetkilisinin isteğiyle istenilen herhangi bir kişi için ödül bilet kullanılabilir.
6. Şirket Program Üyeliğinin Sona Ermesi
* Üyenin, www.atlasglb.com ve www.jetmil.com internet adreslerinde belirtilen kurallara uymaması ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,
* Üyenin yanlış bilgi vermesi,
* Uçuş esnasında görevli personelin talimatlarına aykırı davranılması,
* Kurumsal üyeliğin aktif olmasından itibaren 2 yıl içinde Jetmil kazanılmaması halinde AtlasGlobal bildirimsiz sözleşmeyi feshetme hakkına haizdir. Sözleşmenin feshi halinde AtlasGlobal üyelere karşı sorumlu olmayacaktır.
Ayrıca, Jetmil Kurumsal Sadakat Programı'nın, AtlasGlobal tarafından askıya alınması, yürürlükten kalkması ve/veya üyelerin belirtilen koşullara uymaması halinde Jetmil üyelikleri son bulur. Kurumsal Jetmil üyeleri bu nedenle, AtlasGlobal'den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamazlar. Jetmil üyeleri arzu ettikleri takdirde jetmil@atlasglb.com e-mail adresine talepte bulunarak Jetmil Sadakat Programı'ndan ayrılabilirler.

7. Üyeliğin Sona Ermesi Halinde Jetmil'lerin Geçerliliği
Süresinde kullanılmamış ve ödül kullanımı için yeterli bulunmayan Jetmil'ler iptal edilir. Üye, bu konuda herhangi bir hak iddia edemez.
Jetmil Sadakat Programı'nda; üyeliği haklı sebeple feshedilen üyenin kazanılmış Jetmil'lerini kullanma hakkı, üyeliğin sona erdiği ve/veya fesih tarihinde iptal olur.

8. Jetmil Program Bilgilerinin Geçerliliği
Bu kurallar çerçevesinde AtlasGlobal;
* Üyelik bilgilerinin idaresinden,
* Kazanılan Jetmil'lerin hesaplanmasından,
* Ödül bilgilerinin hazırlanmasından,
* Ödüllerin verilmesinden sorumludur.

9. Kurumsal Güvenlik Şifresi
Yetkili kişinin www.atlasglb.com ve www.jetmil.com internet adreslerinden işlemlerini gerçekleştirirken kullanacağı kullanıcı adı ve şifresi kişiye özel tanımlanmaktadır. Doğru şifre ve kullanıcı adıyla yapılan işlemler üye tarafından yapılmış işlem sayılır ve Jetmil bilgilerinin korunması ve saklanması üye sorumluluğu altındadır.
10. Jetmil Kurumsal Üyelik Kartı
10.1 Jetmil Kart Teslimi: Jetmil kurumsal başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak dolduran konuklarımızın orijinal Jetmil Kurumsal Kartları, üyelik tarihinden itibaren 1 ay içinde belirtmiş oldukları adreslerine gönderilecektir.
10.2 Jetmil Kişiselliği: Jetmil üyeliği kuruma özeldir, devredilmez. Jetmil işlemleri (kurumsal üyelik hesabı açılması, eksik uçuşların işlenmesi, ücretsiz bilet talebi vs) kurum yetkilisinin beyanları esas alınarak gerçekleştirilir. Bunun dışındaki işlemlere yönelik talepler AtlasGlobal tarafından kabul edilmeyecektir.
10.3 Kartın Kaybolması: Üyelerimizin, Jetmil Kurumsal Kartları'nın kaybolduğunu ve/veya hasar gördüğünü bildirmesi halinde yeni kartları bildirimden itibaren bir ay içinde belirtmiş oldukları adrese gönderilecektir. Kayıp ve hasarlı kartlar en geç bir ay içerisinde üye tarafından bildirilmelidir. Üye tarafından bu bildirim süresi geçirildiği takdirde, kayıp ve hasarlı kartlardan doğacak problemlerden AtlasGlobal sorumlu olmayacaktır.

11. Jetmil Hesaplanması
Jetmil Sadakat Programı'nın hesaplama birimi mildir. AtlasGlobal mil değerini günün değişen koşullarına göre değiştirebilir. AtlasGlobal makul bir süre öncesinden bildirmek şartıyla Jetmil hesaplamalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

12. Jetmil Kazanılması
A) Jetmil üyeliğinin aktif olmasından sonra, gerçekleşen seyahatlerden Jetmil kazanılır.
B) Uçuş mili her iç hat tarifeli ve Ercan uçuşları için ekonomiplus tek yön 750, businessclass uçuşlarında her tek yön için 1000 jetmil, tarifeli yurtdışı uçuşlarında her tek yön ekonomiplus'ta 2000, business class'ta ise 2800 jetmil kazanılmaktadır.
C) Jetmil üyeleri,
* ödemesi alınmış rezervasyonlardan uçuş sınıfına göre,
* sadece kendi seyahatlerinden,
* ücret iadesi almadıkları seyahat harcamalarından Jetmil kazanırlar.
Ayrıca, Jetmil üyeleri anlaşmalı otellerde konaklamaları halinde Jetmil kazanabilirler. Konaklama gününe göre bu değer değişkenlik gösterir.
D) AtlasGlobal, Jetmil Sadakat Programı'na dahil olan üçüncü kuruluşlarla olan işbirliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Jetmil karşılığı olan diğer şirket hizmetlerinin talep edilmesi halinde, AtlasGlobal bu kuruluşların hizmetlerinden sorumlu değildir.
E) İtirazlar ve incelenmesi: AtlasGlobal, üyenin programa katılımı ve/veya çıkartılması, Jetmil bakiyesi gibi konularda itirazların değerlendirilmesinde tek yetkilidir. Üyenin Jetmil'e hak kazanıp kazanmadığı, Jetmil'in üye hesabında yer alıp almaması, kaydedilen Jetmil'in iptaline veya Jetmil'in kaydedilmesine engel olma haklarını kendinde saklı tutar.
Üye, Jetmil koşullarına uygun olmayan veya durumu daha sonra değişen kaydedilmiş Jetmil'i kullanarak ödül kullanmış ise, AtlasGlobal, üyenin hesabını borçlandırmak veya zararının giderimi için yasal yollara başvurabilir.

13. Jetmil'lerin Kurumsal Üyelik Hesabına İşlenmesi
Kazanılan Jetmil'lerin kurumsal üyelik hesabına otomatik olarak işlenmesi rezervasyon sırasında Jetmil Kart numarasının üye tarafından söylenmesiyle mümkündür. Uçuştan 24 saat sonra üyelik hesabına otomatik olarak Jetmil'ler işlenmiş olacaktır. Uçuştan sonra üyelik hesabında görünmeyen uçuşların hesaba işlenebilmesi için uçuş bilgilerini ihtiva eden rezervasyon kayıt numarası (PNR) ile birlikte üyenin www.jetmil.com adresine yada 0850 222 00 00 numaralı çağrı merkezimize başvurması halinde, üye talebinden 24 saat sonra uçuşlar üyelik hesabına işlenmektedir. Üyelik tarihinden önce olmamak kaydıyla, geriye dönük 12 ay dikkate alınarak eksik olan uçuşlar talep edilebilir. İşlenmeyen uçuşların işleme alınabilmesi için firmanın rezervasyon kaydını (PNR) bildirmesi gereklidir.

14. Jetmil'lerin Geçerlilik Süresi
Kazanılan Jetmil'lerin geçerlilik süresi 2 yıldır. 2. takvim yılı sonunda kullanılmayan Jetmil'ler geçerliliğini yitirir. Bu konuda üye herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

15. Jetmil Kazandırmayan Uçuşlar
* Jetmil'le alınan ödül biletlerden ve hizmetlerden,
* Ücret ödenmeksizin yapılan uçuşlardan,
* Charter uçuşlarından,
* Üyelik öncesi gerçekleşen uçuşlardan Jetmil kazanılmaz.
* Şirket personeli dışında yapılan uçuşlar dikkate alınmaz.
Ayrıca AtlasGlobal, bazı uçuş sınıflarının program dışında tutulması hakkına haizdir.

16. Jetmil Hesap Özeti Gönderimi
Kurumsal üyelerin Jetmil bakiyeleriyle diğer ek bilgileri içeren Jetmil hesap özeti, 3 ayda bir elektronik ortamda firma yetkilisinin bildirmiş olduğu e-mail adresine gönderilir. Gönderim tüm üyelere gerçekleştirilmektedir.

17. Jetmil Tarifesi
Ücretsiz uçak bileti için gerekli olan Jetmil miktarları;
A) www.atlasglb.com ve www.jetmil.com internet adreslerinde yer alan Jetmil tarifesinden,
B) İlgili internet adreslerinden ilan edilen AtlasGlobal acentelerinden,
C) 0850 222 00 00 (yurtdışı için 0090 850 222 00 00)no'lu çağrı merkezinden takip/talep edilebilir.
AtlasGlobal makul bir süre öncesinden bildirmek kaydıyla bu tablolarda değişiklik yapabilir.

18. Kazanılan Jetmil ile Bilet Alımı
Kurumsal üyeler firma çalışanları ya da istediği herhangi bir kişi için talepte bulunabilirler. Bebek ile uçulması halinde 500 jetmil, ödül bilet düşülen üyenin hesabından tahsil edilir. Üyelerin hesaplarında günün koşullarına göre belirlenmiş ödül kullanımı için gerekli olan mil değeri mevcut olmalıdır.
A) Üyelerimizin, ödül biletleriyle rezervasyon işlemlerini:
0850 222 00 00 (yurtdışı için 0090 850 222 00 00)no'lu çağrı merkezinden yaptırmaları gerekmektedir. Yapılan bir rezervasyon bir başkasına devredilemez, isim değişikliği yapılamaz. Yolcu rezervasyon kaydındaki uçuşu gerçekleştirmediği takdirde ücret ve/veya Jetmil/mil puan iadesi yapılmaz.
B) Ödül bilet alımı için gerekli olan belgeler:
Kurumsal üyelerimiz, ödül bilet taleplerinde; yetkilinin Jetmil kurumsal üyelik numarasını belirterek, nüfus cüzdan sureti ve Jetmil Kurumsal Kart fotokopisi ile 0850 222 00 00 (yurtdışı için 0090 850 222 00 00)no'lu çağrı merkezine başvurması gerekmektedir.
C) Jetmil ile kazanılan bilet alımında sınırlama:
AtlasGlobal her uçuş için ücretsiz bilet kontenjanını sınırlama hakkını kendisinde saklı tutar. Kurumsal kart üyelerimiz tek yön ya da gidiş-dönüş olarak ödül bilet kullanabilirler. Ödül biletler açık olarak düzenlenemez. Ancak önceden düzenlenmiş olan ödül biletlerin açığa çevrilmesi konusunda AtlasGlobal rezervasyon ve bilet düzenleme kuralları geçerlidir.
D) Ödül bilet uygulama koşulları:
-Yurtiçi ve Ercan uçuşları için;
a) Rezervasyon değişikliği:
* Uçağın tarifeli kalkış saatine 12 saatten daha az süre kaldığı takdirde, rezervasyon değişiklerinde ilgili her bir sefer için 30 YTL ilave bedel üyeden tahsil edilir.
* Rezervasyon değişikliğinde uçağın tarifeli kalkış saatine 12 saat kalana kadar ilave ödeme alınmaz.
* Uçağın tarifeli kalkış saatinden itibaren rezervasyon değişikliği, iptal ve iade kabul edilmez.
* Tarifeli kalkış saatinden 30 dk öncesine kadar bagaj ve check-in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular, o uçuşla ilgili tüm haklarını kaybederler.
b) Parkur değişikliği: Ödül biletlerde parkur değişikliğine izin verilmez; ancak AtlasGlobal rezervasyon ve bilet düzenleme kuralları çerçevesinde açığa alınabilir.
c) Ücretlendirme: Açık tarihli biletlerle rezervasyon değişikliği yaptırılan ödül biletlerdeki mil değeri, işlemin yapılacağı tarihte esas olan uçuş günü/sınıfı Jetmil tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Buna göre ilk seferde ödenen mil değeriyle, uçuşun gerçekleşeceği güne ait olan mil değeri arasında fark bulunuyorsa, üye bu farkı Jetmil'le ödemekle mükelleftir.
d) Mil iadesi: Jetmil ve/veya mil puan ile alınan ödül biletlerde hiçbir şart altında iade yapılmaz.
e) Ödül biletlerin geçerliliği: Ödül biletler düzenlendiği tarih itibariyle 12 ay geçerlidir. 12 ay sonunda kullanılmayan ödül biletler geçerliliğini yitirir.
f) Bagaj hakkı: Serbest bagaj hakkı 20 kg'dır. 2 yaşından küçük bebeklerin bagaj hakkı yoktur. Uçuş yapan her personelin bagaj hakkı 20 kg'dır.
g) Ücret iadesi: Jetmil ve/veya mil puan ile alınan biletlerde hiçbir şart altında Jetmil/mil puan veya nakit iadesi yapılamaz.
Yurtdışı uçuşlar:
Rezervasyon iptali:
Economy plus ve Business Class uçuşlar dahil olmak üzere rezervasyon iptali durumunda milin tamamı yanar. Tüm biletlerin geçerlilik süresi bilet düzenlenme tarihinden itibaren 1 yıldır.
Diğer maddeler için AtlasGlobal rezervasyon kuralları geçerlidir.

19. Upgrade (Uçuş Sınıfını Yükseltme):
1) İç hatlar ve Ercan uçuşlarında,
A- Mil harcayarak uçuş sınıfı yükseltme işlemi(UPG):

Elite üyelerimiz için;
Tek yön: 3500 jetmil
Jetmil ve Jetiş üyelerimiz için;
Tek yön: 7000 jetmil
Tüm üyelerimizin misafirleri için;
Tek yön: 7000 jetmil

2) Yurtdışı uçuşlarda,
Elite üyelerimiz için;
Tek yön: 10000 jetmil
Jetmil ve Jetiş üyelerimiz için;
Tek yön: 15000 jetmil
Tüm üyelerimizin misafirleri için;
Tek yön: 15000 jetmil

3) Aktarmalı seferler için,
Elite üye için; 12500 jetmil
Jetmil ve Jetiş üyelerimiz için; 20000 jetmil
Tüm üyelerimizin misafirleri için; 20000 jetmil

Upgrade mil değeri çocuklar ve yetişkinler için eşdeğerdir.
Upgrade mil değerleri günün değişen koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Uygulama Koşulları;
Upgrade işlemleri uçuşa 12 saat kalana kadar sadece çağrı merkezinden gerçekleştirilir.
Rezervasyonu onaylanmış ve satın alınmış olan economy plus class bilet ile başvuru kabul edilir.
Upgrade sınıfında yer olması halinde upgrade işlemi gerçekleştirilir.
Üye kendi adına olan rezervasyon için upgrade işlemi yapacak ise, kimlik fotokopisini ibraz etmek zorundadır.
Bayram ve yılbaşı gibi yılın belli dönemlerinde upgrade uygulanmayabilir.
Code-share uçuşlarda upgrade mümkün değildir.
Upgrade tek yön için geçerlidir. RT upgrade uygulanmaz.
Upgrade için yeterli bakiye hesaplarda olmalıdır. Mil borçlanması yoktur.
Ücretsiz biletlere ve Jetmil ödül bilete (M Class) upgrade yapılmaz.
Upgrade için miller tek bir kart numarasından çekilir. Bu nedenle 2 ayrı üyelikten upgrade mili için birleştirme yapılamaz.
Aile kartı için her bireyin kendi bireysel kartından işlem yapılır.
Jetiş kurumsal üyeliklerde aynı sefere bir kez upgrade mümkündür.
Jetiş kurumsal üyelerinin upgrade işlemleri, Jetiş kart yetkilisinin başvurusu ve Upgrade Talep Formunun doldurulması ile gerçekleşir.
Üye yakınlarına ve sevdiklerine de upgrade yapabilir. Bunun için çağrı merkezinden Upgrade Talep Formunu doldurarak işlemlerini gerçekleştirmelidir.
Upgrade edilen biletlerde bedeli ödenmiş economy plus biletin mil değeri kazanılır.
Seyahat danışmanları upgrade işleminden faydalanamaz.
Upgrade mil iadesi, iptal, değişiklik:
Upgrade mil iadesi yoktur. Upgrade mili yanar. Upgrade edilen bilet ile uçuş gerçekleşmez ise üyenin talebi ile satın alınan tarihteki economy plus sınıf biletin parası ödenir.
Upgrade edilmiş bilette rezervasyon değişiklikleri sırasında upgrade mil iadesi yapılmaz. Upgrade mili yanar. B- Ücret ödeyerek uçuş sınıfı yükseltme işlemi(LMU):

Havalimanında economy plus sınıf uçuşu, business sınıfa yükseltme işlemi ; sadece Elite kartlı üyeye, check in işlemlerini yaptırdıktan sonra, eğer business sınıfta ( CU ) yer var ise ve rezervasyon kayıtlarında Elite kart numaralarının yazılmış olması ve üyelerin kartlarını ibraz etmeleri şartıyla,
uçuşa 60 dakika kala iç hatlar için 50 TL,
uçuşa 120 dakika kala Ercan için 50 TL,
uçuşa 120 dakika kala Londra için 100 GBP, Tahran için 100 USD satış ofisine ödenmesi karşılığında uygulanır.
Uygulama Koşulları;
Sadece Jetmil Elite üyeleri kendi uçuşlarında bu uygulamadan faydalanabileceklerdir. Bir başkası için bu hakkını üyeler kullanamazlar.
Elite üyenin kendisine ait bedeli ödenmiş ve onaylanmış economy plus sınıf bileti olmak zorundadır.
Jetmil üyelik hesabına economy plus sınıf mili kazanılır.
Ödül biletlere ve ücretsiz biletlere uçuş sınıfı yükseltme ( LMU ) işlemi yapılmaz.
Havaalanında uçuş sınıfı yükseltme işlemi ( LMU ) yapıldıktan sonra , alınan ücretin iadesi mümkün değildir. Biletin iptal, iade, değişiklik işlemi için economy plus sınıf biletin kuralları geçerlidir.
Yılın belli dönemlerinde uygulanmayabilir.
Son dakika uçuş sınıfını yükseltme işlemi ( LMU ), diğer FFP yolcularımıza uygulanmaz.
Alınan ücrete KDV dahildir. Bu ücret günün değişen koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Jetmiller ( mil/puan) ile, son dakika uçuş sınıfı yükseltme (LMU) ücreti ödemesi mümkün değildir.
Code share uçuşlarda LMU işlemleri uygulanmaz.
20. Genel Taşıma Şartı Geçerliliği
Jetmil ile ödül bilet alan üye, diğer yolcular gibi "Taşıma Genel Şartları" çerçevesinde (bagaj, pet-in cabin, pasaport vs) sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.

21. Diğer Hizmetlerin Kullanımı
Yapılacak değişiklik, iptal, iade uygulamalarında; hizmeti talep edilen 3. şirket sözleşmesi, iptal, iade ve değişiklik kuralları geçerlidir.

22. Yasal Sorumluluklar
A) Vergi ve harçlar:
AtlasGlobal, üyelerinin ve üçüncü tarafların Jetmil programından kazandıkları ödül biletlere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili günün değişen kural ve koşullara göre sorumluluk kabul etmeyebilir.
B) Bilgilerin gizliliği:
AtlasGlobal tarafından, Jetmil Sadakat Programı kapsamında elde edilen üye kişisel bilgileri programın işletimi için kullanılacaktır. Ayrıca üye tarafından diğer bir şirket hizmeti talep edilmesi halinde ilgili şirkete bilgi aktarımı yapılacaktır. Jetmil üyesi; ürün, reklam ve tanıtım amacıyla üyelik bilgilerinin üye işyerine aktarımını muvafakat ettiğini, AtlasGlobal tarafından kişisel bilgilerinin ilgili diğer program ortaklarına ve ilgili kuruluşlara gönderileceğini kabul ve beyan eder.

Üyenin, kişisel bilgilerinin aktarımına muvafakat etmemesi halinde başvuru formundaki ilgili bölümü işaretlemesi gerekmektedir.
C) Bildirim sorumluluğu:
Jetmil Sadakat Programı'nda; Jetmil üyesinin tercih ettiği hizmetle ilgili olarak, program milinin kazanıldığı bilet veya diğer hizmetlerin bedelini karşılayan 3. taraf ve/veya şirketleri (işverenlerini) bilgilendirmek, tamamen üyenin kendi sorumluluğundadır.
D) Milli mevzuat:
Bazı ülkeler ve bazı ülkelerdeki yerel kanunlar, Jetmil Programı'nın Genel Kural ve Koşulları üzerinde bir takım kısıtlamalar getirilebilir. AtlasGlobal, bu türden kısıtlamalara uyulmasını sağlamak üzere gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Üyeler, söz konusu işlemlerden dolayı herhangi bir nam altında ödeme ve sair taleplerde bulunamaz.
E) Kötüye kullanım ve haksız çıkar:
* Jetmil Kurumsal Kart üyeliğinin Genel Kural ve Koşulları'nı ihlal eden ,
* Ödüllerini kötüye kullanan,
* Özellikle uçuş bilgileriyle ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan üyeler, bu tür eylemlerinden dolayı tazminat ödeyebilirler. AtlasGlobal tarafından Jetmil üyeliklerine son verilebilir ve o zamana kadar toplamış oldukları Jetmil ve/veya ödüller geçersiz sayılabilir.
Ayrıca yasal olmayan veya Sadakat Programı Kural ve Koşulları'na aykırı yollardan elde edilmiş ödüller kabul edilmez.
F) Sorumluluğun sınırlandırılması:
1- AtlasGlobal makul bir süre öncesinden bildirmek koşuluyla, Jetmil Sadakat Programı'nı ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla olan işbirliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme yada yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Jetmil çağrı merkezinde, web sitesinde, Jetmil hesap ekstresinde veya AtlasGlobal satış ofisinde duyurulduktan sonra bu kurallar bütün üyeler için bağlayıcı olacaktır.
Bu nedenle, üyenin Jetmil veya ödül kazanması, üye için kazanılmış bir hak anlamına gelmez. AtlasGlobal; Jetmil Sadakat Programı çerçevesinde vereceği ödüllerin devamlı suretle mevcut olacağını, her zaman aynı miktar Jetmil kazanılacağını ve üyenin Jetmil'ini mutlaka talep ettiği uçuşta kullanacağını, garanti etmez. Jetmil Sadakat Programı üzerindeki her türlü tasarruf yetkisi münhasıran AtlasGlobal'indir.
2- AtlasGlobal'in bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması, üyeden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi, üye haklarının kullanılmasındaki gecikmeler, aksine fiili uygulamalarla program kurallarına aykırı, geçici uygulamaları içeren üyelere tanınmış geçici ek haklar, AtlasGlobal'in programdaki tasarruf hakkından, üyenin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine ya da tamamına uymasına talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, üye bakımından istisnai uygulamanın üyeye ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program koşullarının değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına da gelmez.
3- AtlasGlobal'in; Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel Şartları'ndaki sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler, işbu program bakımından da geçerlidir. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlarla sınırlı olup, dolaylı maddi zararlarla manevi zararlar bakımından AtlasGlobal hiçbir sorumluluk kabul etmez.
G) Devir hakkı:
AtlasGlobal Jetmil Sadakat Programı'nın işletilmesini halef-selefi olan firmalara ya da diğer üçüncü şahıslara verme, üye ile yapılan anlaşmaları da bu firmalara devretme hakkını saklı tutar. Üye böyle bir gelişme hakkında makul bir süre öncesinden bilgilendirilir.

23. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu Jetmil Sadakat Programı'nın yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup, uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. AtlasGlobal'in kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.

0850 222 00 000850 222 00 00Blog